De voortgang

Legenda

Afgerond Gestart Nog niet gestart

Fase 1: Initiatieffase/Voorbereiding

Locatie en inschrijving:

Voorbereiding Opmerking: CPO begeleider is gekozen
Overleg met gemeente Opmerking:
Locatie eisen Opmerking: locatiepassport is beschikbaar
Verkaveling Opmerking: Verkaveling is definitief
Deelnemers Opmerking: geen plekken beschikbaar op dit moment
Deelname overeenkomst Opmerking: afgerond
Grondreservering Opmerking: Contract klaar en ondertekent.
Subsidie aanvraag begeleider Opmerking: afgerond

Vereniging oprichten:

Overleg met notaris voor vereniging Opmerking: Blankestijn is gekozen als notaris
Oprichten vereniging Opmerking: Opgericht
Opstellen statuten Opmerking: Statuten zijn opgesteld en vastgelegd
Overleg met notaris voor vereniging Opmerking: Blankestijn is gekozen als notaris
Uitstapregeling Opmerking: Via ALV eisen en voorwaarden vastgesteld
Eerste Bestuur Opmerking: Eerste bestuur is gekozen
Inschrijven bij de Kamer van Koophandel Opmerking: Is gebeurd

Voorbereidingen voor huizen en subsidie:

Plankosten en bouwkosten inschatting Opmerking: afgerond
Kostenverdelingen Opmerking: voorstellen en beslissingen over kosten zijn gemaakt, gemeente heeft aangegeven wat zij voor rekening nemen
Grondonderzoeken door gemeente Opmerking: Onderzoeken zijn afgerond.
Schrijven Projectplan en beschrijven haalbaarheid Opmerking:
Onderzoeken Financieringsvormen Opmerking: Iedereen heeft een financieringstoets gedaan, overleg met adviseur Paul Velthorst & de Rabobank is geweest
Backupplan Opmerking: afgerond

Fase 2: Ontwikkelfase/Plankosten

Concept ruwbouw optielijst Opmerking: afgerond
Concept koopovereenkomst gemeente Opmerking: afgerond
Concept aanneemovereenkomst Opmerking: concept is akkoord bevonden
Tekenen ruwbouw optielijst Opmerking: afgerond
Omgevingsvergunning voortoets Opmerking: Voortoets is afgerond
Tekenen koopovereenkomst gemeente Opmerking: Getekend door de deelnemers.
Tekenen aanneemovereenkomst Opmerking: Iedereen heeft inmiddels de aanneemovereenkomst getekend
Concept afbouw optielijst Opmerking: Definitief.
Indienen omgevingsvergunning aanvraag Opmerking: is ingediend in december 2019.
Financieel overleg adviseurs Opmerking: Iedereen heeft overleg gehad
Hypotheekofferte aanvragen Opmerking: Gesprekken zijn geweest
Tekenen afbouw optielijst Opmerking: Afgerond
Omgevingsvergunning afgegeven Opmerking: Onherroepelijk
Afsluiten Hypotheek Opmerking: Geregeld.

Fase 3: Bouwfase/Stichtingskosten (huidige fase)

Nuts Opmerking: afgerond
Grondvoorbereiding Opmerking: afgerond
Fundering Opmerking: September afgerond
Ruwbouw begaande grondOpmerking: September Afgerond
Begaande grond vloerOpmerking: September afgerond
Vloer eerste verdieping Opmerking: Oktober afgerond.
Ruwbouw eerste verdieping Opmerking: Oktober afgerond
tweede verdiepingvloer Opmerking: November afgerond.
Ruwbouw dakconstructie Opmerking: November afgerond.
Gevelstenen Opmerking: November-December
Kozijnen Opmerking: November afgerond.
Ruwbouw compleet afgerond Opmerking: Februari afgerond
Afwerking binnen inclusief badkamers Opmerking: Start December
Sleuteloverdracht Opmerking: Eerste woningen 8-4-2021, daarna elke week 3 of 4 woningen
Plaatsing keukens Opmerking: April/Mei
Afronding binnen Opmerking: April/Mei
Verhuizen Opmerking: April/Mei
Tuinen Opmerking: Mei/Augustus