Lid worden

    Contributie per jaar m.i.v. 1 juli 2018:
    • Gewoon lid € 15,-
    • Reserve lid € 0,-
    • Buitenlid € 0,-
    Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bovengenoemde kosten zijn per jaar. Indien er tussentijds wordt ingestroomd zullen de kosten pro rata worden verrekend.