Lid worden

  Contributie per jaar m.i.v. 1 juli 2018:
  • Gewoon lid € 15,-
  • Reserve lid € 0,-
  • Buitenlid € 0,-
  Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bovengenoemde kosten zijn per jaar. Indien er tussentijds wordt ingestroomd zullen de kosten pro rata worden verrekend.

  Betaling van de contributie geschiedt door overboeking naar het rekeningnummer van de vereniging. Dit dient uiterlijk voor 31 januari van elk jaar te zijn gebeurd o.v.v. contributie en volledige naam van ondergetekende. Bij niet betaling van de contributie kan de vereniging een incassobureau inschakelen, de kosten hiervan komen voor rekening van het lid.

  Privacy statement
  De gegevens gevraagd in dit formulier worden vastgelegd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Inzage en verwerking is voorbehouden aan de bestuursleden van Starters in Zelhem. voor de uitoefening van uw privacy rechten kan je je wenden tot de voorzitter of de secretaris.